Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 36 secondsDe ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 30 : 39

Operator prioriteter 

Operator prioriteter benyttes til at fastlægge beregningsrækkefølgen af deludtryk i et sammensat udtryk

Deludtryk med højt-prioriterede operatorer udregnes før deludtryk med lavere prioriterede operatorer

 

Prioritet Operatorer
1 Array indicering []
Dot operator
Postfix increment/decrement
2 Prefix increment/decrement
Unær + og -
Not
3 new operator
Type casts
4 Multiplikative aritmetiske operatorer
5 Additive aritmetiske operatorer
6 Bitvise shift operatorer
7 Mindre og større end
instanceof
8 Lighed og forskellig fra
9 Logisk og bitvis and
10 Logisk og bitvis or
11 Logisk short circuit and
12 Logisk short circuit or
14 Den betingede operator
15 Assignment operatorer