Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Farver -- Keyboard shortcut: 'p'    Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Grafiske brugergrænseflader i Java, del 2 - slide 30 : 30

Hvad er XOR mode? 

I normal tegnetilstand tegnes en figur med Graphics objektets angivne farve

I XOR tegnetilstand tegnes en figur med en farve der en kombination med 'baggrundsfarven' og figurens angivne XOR farve

 

 

a b a XOR b
true true false
true false true
false true true
false false false
 

 

r XOR s XOR s = r