Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Et menu eksempel fra the Java Tutorial -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Avancerede komponenter i Swing [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Grafiske brugergrænseflader i Java, del 2 - slide 13 : 30

Popup menuer i Swing 

En popup menu (JPopupMenu) er en komponent , som bringes til syne når et bestemt event forekommer på udvalgte andre komponenter

I Windows er et sådant event et højre muse klik på en menubærende komponent