Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Scrollbars -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Menu begreber -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Grafiske brugergrænseflader i Java, del 1 - slide 19 : 30

Canvas 

Canvas er en komponent som tillader os eksplicit at tegne dele af en brugergrænseflade
 

 

Eksempel fra farveblander programmet 

ColorPresenter.javaKlassen ColorBlop er en specialisering af Canvas.