Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  48 secondsGrafiske brugergrænseflader i Java, del 1 - slide 19 : 30

Canvas 

Canvas er en komponent som tillader os eksplicit at tegne dele af en brugergrænseflade
 

 

Eksempel fra farveblander programmet 

ColorPresenter.javaKlassen ColorBlop er en specialisering af Canvas.