Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 12.1
En meget simpel calculator


Ideen med denne opgave er at udvide brugergrænsefladen af programmet, som beregner kvotienten og resten af to tal. Udvidelsen består i at tilføje en Liste komponent, hvor man kan angive et par af operationer, som skal udføres på de to tal i inputfelterne. I den oprindelige version vil applikationen udregne kvotient og rest af tallene. De nye operationer kan f.eks. være addition og subtraktion, multiplikation og division med videre, samt naturligvis de oprindelige (vær selv kreativ). Programmet skal beregne resultatet (de to operationer på de angivne input) når der tastes retur i inputfeltet eller når der udvælges et element i operationslisten.

Det er en pointe at gennemføre forandringerne af det oprindelige program så både model, syn og input kontrol objektet afspejler den generaliserede dialog. Eksempelvis skal rollerne af output (sum, differens, produkt ...) udskrives korrekt. Det vil være mest oplagt at gennemføre forandringerne inden for AWT. Næste gang vil en af opgaverne gå ud på at ændre løsningen på denne opgave til Swing. Afprøv gerne følgende variationer:

  • I stedet for en List anvendes en Choice.
  • Igangsæt beregningen når der trykkes på en knap (Button), som tilføjes brugergrænsefladen.
  • Eksperimenter med en anden layout manager.
Leg meget gerne med andre variationer af programmet.

Brug programmet fra noterne på denne fil som udgangspunkt for opgaveløsningen.


Solution