Navigate to list of lectures   Alphabetic index   Course home   

Exercises
Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering

Introduktion til objekt-orienteret programmeringExercise 1.1Fænomener kontra begreber
 Exercise 1.2Litteraturbegreber
 Exercise 1.3Time concepts
Objekt-orienteret programmering i Java, del 1Exercise 2.1Modifikationer af Konto klassen
 Exercise 2.2Klassen Spillekort
 Exercise 2.3Lighed mellem bankkonti
De ikke objekt-orienterede dele af JavaExercise 3.1Klassen Brøk
 Exercise 3.2Omformning af if til switch
 Exercise 3.3Break og continue
 Exercise 3.4Indlæsning af heltal
 Exercise 3.5Tegning af en regulær polygon
Objekt-orienteret programmering i Java, del 2Exercise 4.1Programmering af klassen Rectangle
 Exercise 4.2Klasserne Spillekort og KortSpil
Arrays og ListerExercise 5.1Opgave i forlængelse af Vector eksemplet
 Exercise 5.2Opgave om associative arrays
 Exercise 5.3Opgave om cirkulære lister
Test og DokumentationExercise 6.1Test af Kortbunke
NedarvningExercise 7.1Opgave om kvadrater i forhold til rektangler
 Exercise 7.2Dobbeltkædet cirkulær liste
 Exercise 7.3Opgave om covarians
Design af klassehierarkierExercise 8.1Sammenlignelige bankkonti
 Exercise 8.2Iterator i cirkulær liste
Designkontrakter og ansvarsfordelingExercise 9.1Pre- og postbetingelser i CircularList
 Exercise 9.2Kontrakter i Bankkonto
 Exercise 9.3Klasseinvariant i DoubleLinkable
UndtagelseshåndteringExercise 10.1Undtagelser i tallæsningsprogrammet
 Exercise 10.2Klassificering af undtagelser i CircularList
Collections og streamsExercise 11.1Klassen Kortbunke
 Exercise 11.2Krig - et simpelt kortspil
Grafiske brugergrænseflader i Java, del 1Exercise 12.1En meget simpel calculator
 Exercise 12.2Grafisk brugergrænseflade i projektet
Grafiske brugergrænseflader i Java, del 2Exercise 13.1Kalkulatoren i Swing
Samtidighed i JavaExercise 14.1Opgave om logging af transaktioner i en bank med filialer
 Exercise 14.2Opgave om synkroniserede skjalde

Possible solutions can be found on the lecture specific exercise page (first column)

Generated: Monday March 31, 2008, 12:10:01
on the system cs-unix