Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Factory Method (2) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Composite (2) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Designmønstre - slide 18 : 31

Composite (1) 

Composite er et designmønster som sammensætter objekter i hierarkier af helheder og dele

Manipulation af helheder afstedkommer tilsvarende manipulation af delene

 

 

 

Composite er kendt fra Container klasser i objekt-hierarkiet af brugergrænseflade komponenter i Java AWT og Swing