Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Object Adapter (1) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Adapter (3) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  slide -- Keyboard shortcut: 't'  Help page about these notes  Alphabetic index  Course home  Page 30 : 31
Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering
Designmønstre
Klasse Adapter (2)

I stedet for at involvere to objekter af typerne hhv. Adapter og Adaptee kan vi organisere tilpasningen gennem nedarvning. Dette giver en 'Class Adaptor' i kontrast til den ovenfor beskrevne 'Object Adapter'

En Class Adapter med multipel nedarvning. I Java skal mindst én af Target og Adaptee være et Interface. Det er klart, at det er Target der er kandidat til at være et Interface, idet der jo er betydelig substans vi ønsker at bibringer Adapter fra Adaptee. Typemæssigt ønsker vi dog, at Adapter er en Target. Altså er Adapter en specialisering af Target

  • Konsekvenser:

    • Adaptor kan - om nødvendig - redefinere egenskaber i Adaptee

    • Kun ét objekt er involveret

      • Kontrast til Objekt Adapter