Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Et eksempel på anvendelse af Set -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Interfacet List -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 9 : 35

Interfacet List 

Interfacet List svarer til en ordnet samling af elementer

Undertiden omtales en ordnet samling som en sekvens

Det er uproblematisk at have 'duplikater' i listen

Interfacet List arver fra Collection