Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Introduktion til collections -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Interfacet Collection -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 3 : 35

Collection interfaces 

Collections er primært defineret gennem et hierarki af interfaces

Underliggende findes der typisk flere klasser, som implementerer de forskellig interfaces