Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Algoritmer tilknyttet Collections [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Ordninger på Collections -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 22 : 35

Overblik over Collection algoritmer 

 

Alle algoritmer er statiske metoder i klassen Collections

Et kald ser ud som algoritme(collection, ...) og ikke collection.algoritme(...)

Et rimeligt valg idet der næppe er behov for at redefinere og variere algoritmerne ned over et klassehierarki