Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 10 secondsCollections og streams - slide 26 : 35

Stream begrebet 

En stream er en mængde af information, der bringes til eller fra et program, og som processeres sekventielt

 

 

Selv om udgangspunktet i Stream begrebet er sekventiel processering giver det ofte mening at definere streams som tilbyder 'random access' tilgang til data