Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Overblik over Collection algoritmer -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Detaljer om sammenligning af objekter -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  slide -- Keyboard shortcut: 't'  Help page about these notes  Alphabetic index  Course home  Play sound for this page -- Keyboard shortcut: 'y'  Page 23 : 35
Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering
Collections og streams
Ordninger på Collections

Eksistensen af en ordning på elementerne i en samling er en forudsætning for at kunne sortere og foretage binær søgning

 • Ordninger i Java:

  • En såkaldt 'naturlig ordning'

   • Realiseres af klasser som implementerer interfacet Comparable med metoden compareTo

   • Mange eksisterende klasser implementerer Comparable

   • Vore egne klasser kan naturligvis også implementere Comparable

  • En eksplicit angivet ordning

   • Realiseres af et sammenligningsobjekt, som indkapsler en sammenligningsfunktion

   • Sammenligningsobjektet overføres som parameter til sorterings og søgeoperationerne

   • Sammenligningsobjektet implementerer interfacet Comparator med metoden compare