Show and speak: Collections og streams

default-showing-time: 2 seconds
additional-showing-time: 22 seconds
sound-source: real-audio
speak-url-prefix: http://dv.cs.aau.dk/ramgen/video/Lecture/OOP-soundfiles/
speak-file-prefix: ../../speak/

Nr.KindTitleTimeShow and speak pageSound file
1Sl 1Collections53collections-streams-show-interface-section-1collections-streams-interface-section-slide-part-1
2Sl 1Introduktion til collections69collections-streams-show-collection-intro-1collections-streams-collection-intro-slide-part-1
3Sl 1Collection interfaces61collections-streams-show-collection-interfaces-1collections-streams-collection-interfaces-slide-part-1
4Sl 1Interfacet Collection158collections-streams-show-collection-1collections-streams-collection-slide-part-1
5Sl 1Interfacet Set73collections-streams-show-set-1collections-streams-set-slide-part-1
6Sl 1Klassiske mængedeoperationer137collections-streams-show-classical-set-operations-1collections-streams-classical-set-operations-slide-part-1
7Sl 1Klasserne HashSet og TreeSet84collections-streams-show-set-classes-1collections-streams-set-classes-slide-part-1
8Sl 1Et eksempel på anvendelse af Set130collections-streams-show-set-eksempel-1collections-streams-set-eksempel-slide-part-1
9Sl 1Interfacet List229collections-streams-show-list-1collections-streams-list-slide-part-1
10Sl 1Interfacet List70collections-streams-show-list-1-1collections-streams-list-1-slide-part-1
11Sl 1List i forhold til klassen Vector121collections-streams-show-list-vector-1collections-streams-list-vector-slide-part-1
12Sl 1Klasserne ArrayList og LinkedList153collections-streams-show-list-classes-1collections-streams-list-classes-slide-part-1
13Sl 1Et eksempel på anvendelse af List223collections-streams-show-list-eksempel-1collections-streams-list-eksempel-slide-part-1
14Sl 1Interfacet Map130collections-streams-show-map-1collections-streams-map-slide-part-1
15Sl 1Klasserne HashMap og TreeMap78collections-streams-show-map-classes-1collections-streams-map-classes-slide-part-1
16Sl 1Et eksempel på anvendelse af Map185collections-streams-show-map-eksempel-1collections-streams-map-eksempel-slide-part-1
17Sl 1Iterators for collections83collections-streams-show-collection-iterators-1collections-streams-collection-iterators-slide-part-1
18Sl 1Syn på collections82collections-streams-show-collection-views-1collections-streams-collection-views-slide-part-1
19Sl 1Hvad med søgning og sortering?96collections-streams-show-sort-soeg-problemer-1collections-streams-sort-soeg-problemer-slide-part-1
20Sl 1Samlinger af statiske metoder156collections-streams-show-arrays-collections-1collections-streams-arrays-collections-slide-part-1
21Sl 1Algoritmer tilknyttet Collections43collections-streams-show-algorithm-section-1collections-streams-algorithm-section-slide-part-1
22Sl 1Overblik over Collection algoritmer96collections-streams-show-algorithm-overview-1collections-streams-algorithm-overview-slide-part-1
23Sl 1Ordninger på Collections178collections-streams-show-ordninger-1collections-streams-ordninger-slide-part-1
24Sl 1Detaljer om sammenligning af objekter77collections-streams-show-sammenlignings-detaljer-1collections-streams-sammenlignings-detaljer-slide-part-1
25Pr 1Program nummer 1 på Detaljer om sammenligning af objekter130collections-streams-sammenlignings-detaljer-show-program-1collections-streams-sammenlignings-detaljer-program-part-1
26Pr 2Program nummer 2 på Detaljer om sammenligning af objekter103collections-streams-sammenlignings-detaljer-show-program-2collections-streams-sammenlignings-detaljer-program-part-2
27Sl 1Stream klassehierarkierne82collections-streams-show-streams-section-1collections-streams-streams-section-slide-part-1
28Sl 1Stream begrebet70collections-streams-show-streams-1collections-streams-streams-slide-part-1
29Sl 1Streams i Java146collections-streams-show-stream-oversigt-1collections-streams-stream-oversigt-slide-part-1
30Sl 1Reader og Writer hierarkierne125collections-streams-show-tegnstream-hierarkiet-1collections-streams-tegnstream-hierarkiet-slide-part-1
31Sl 1Kategorisering af tegn streams277collections-streams-show-char-streams-kategorisering-1collections-streams-char-streams-kategorisering-slide-part-1
32Sl 1Tegn streams167collections-streams-show-tegn-streams-1collections-streams-tegn-streams-slide-part-1
33Sl 1Eksempel på anvendelse af klasserne FileReader og FileWriter143collections-streams-show-filecopy-example-1collections-streams-filecopy-example-slide-part-1
34Sl 1InputStream og OutputStream hierarkierne86collections-streams-show-bytestream-hierarkiet-1collections-streams-bytestream-hierarkiet-slide-part-1
35Sl 1Kategorisering af byte streams74collections-streams-show-byte-streams-kategorisering-1collections-streams-byte-streams-kategorisering-slide-part-1
36Sl 1Byte streams129collections-streams-show-byte-streams-1collections-streams-byte-streams-slide-part-1
37Sl 1Stream filtre81collections-streams-show-filtered-streams-1collections-streams-filtered-streams-slide-part-1

Total playing time: 1 hour, 12 minutes, 58 seconds

Generated: Monday March 31, 2008, 12:09:22
on the system cs-unix