Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 11.2
Krig - et simpelt kortspil


I forlængelse af opgaven om Spillekort og opgaven om Kortbunke vil vi i denne opgave programmere en applikation, som anvender et spil kort til at gennemføre et kortspil, som mange børn kalder 'Krig'

Spillet spilles af to spillere. I denne opgave spiller Computeren begge spillere. Der er altså tale om ultimativ effektivisering, idet vi nu kan spille Krig på under et sekund...

Kortene deles ligeligt mellem to spillere. Hver spiller har en bunke kort foran sig. Spillet går ud på at erobre alle modspillerens kort. Spillet forløber således:

Hver spiller tager det øverste kort. Den spiller, som har det største kort vinder begge kort. Vinderen lægger de vundne kort i bunden af sin bunke. Hvis to kort er af samme størrelse er der 'krig'. Hver spiller putter de to ens kort i en pulje, som forstørres med yderligere to kort fra hver spiller (øverst fra bunken). Dernæst sammenlignes de øverste kort fra de to resterende bunker igen, og den spiller der har det største vinder hele puljen. Er der igen lighed gentages krigen, med det resultat at puljen bliver større og større. Den spiller der først mister alle sine kort taber spillet.

Skriv programmet således at der bliver udskrevet et spor af spillet, der fortæller om hver duel og hver krig. Det er en fordel at man løbende kan se hvor mange kort hver spiller har tilbage.


Solution