Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 5.1
Opgave i forlængelse af Vector eksemplet


Denne opgave tager udgangspunkt i programmet, som viser brugen af en Vector til indsættelse af strenge i sorteret rækkefølge.

Modificer programmet således at strengene i Array'et args, som altid er parameter til hovedprogrammet main, indsættes i variablen 'store' inden de af brugeren indtastede strenge bliver indsat.

Se dernæst på det logiske udtryk, som styrer while løkken i proceduren insert:

    i < v.size() && ((String)v.elementAt(i)).compareTo(element) < 0
Studér først operator prioriteterne af '<' og '&&' og forklar hvorfor der ikke er parenteser om 'i < v.size()'. Vær dernæst sikker på at I forstår String operationen compareTo (slå den op i klassen java.lang.String).

Pt. er der ingen løsning til denne opgave


There is no solution to this exercise