Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Gennemløb af arrays og lister [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Enumerations i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 24 : 28

Iteratorbegrebet 

Kæde objekterne opfattes som private i listen.

Kædeobjekterne bør ikke komme til klienternes kendskab

Hvordan gennemløbes en liste hvis kædeobjekterne er skjult for klienterne?

 

ListApplication.javaEt utilfredsstillende form for gennemløb af en kædet liste.
 

En iterator er et objekt som har ansvar for gennemløb af en samling af data
Man kan bede en iterator om det nuværende element og om repositionering i samlingen af data

 

ListApplication.javaEn mere tilfredsstillende form for gennemløb af en kædet liste med en iterator.
 

LinkedList.javaKlassen LinkedList som anvendes i ovenstående program.
 

LinkedListEnumeration.javaKlassen LinkedListEnumeration.