Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Cirkulære lister -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Gennemløb af arrays og lister [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 22 : 28

Associationslister 

En associationsliste er en kædet liste som realiserer samme idé som et associativt array