Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 5.2
Opgave om associative arrays


Denne opgave har til formål at få erfaringer med associative arrays, ala Java's HashTabel. Lav et program der på en naturlig måde associerer elementer i mængden af tekststrenge, som repræsenterer heltal, til elementer i mængden af heltal. Eksempelvis skal strengen 'en' associeres til 1, 'to' til 2, 'enogtyve' til 21, osv. Associeringen skal foretages på baggrund af indtastninger foretaget af brugeren af programmet. Brugeren af programmet angiver altså par af tekstrenge og tal, som associeres. På baggrund af de registrerede associeringer kan brugeren slå talværdien op af en given en tekstreng, som repræsenterer tallet.

Programmet skal benytte et associativt array til formålet. Konkret anbefales det at benyttet en Hashtabel, java.util.HashTable i denne opgave.

Pt. er der ingen løsning til denne opgave


There is no solution to this exercise