Objekt-orienteret Programmering
Introduktion


Kursuspensum er nu klar.


Formål:  At give den studerende indsigt i udvikling af programmel.

Forudsætninger:  Grundlæggende programmeringskvalifikationer svarende til kurset i datalogi på den teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse.

Indhold:  Et konkret programmeringssprog, herunder syntaks og semantik af sprogets konstruktioner samt pragmatiske aspekter af sproget. Programmering, herunder abstraktion i sproget. Med udgangspunkt i et konkret programmeringssprog behandles emnerne logisk og fysisk abstraktion (herunder indkapsling og information hiding), teknikker til programspecifikation /herunder ræsonnementer om forholdet mellem specifikation og program), basale datastrukturer og algoritmer, og anvendelse af værktøj i sprogets programmeringsomgivelse.

Kurset vil i efteråret 2001 benytte sig af følgende lærebog (kun D3 og OMSWING)

Bogen er bestilt (og hjemkommet) i Centerboghandlen på Fredrik Bajers Vej 7, og den koster ca. 500 kroner.

På udvalgte steder vil der blive suppleret med artikler og/eller uddrag af andre lærebøger. Jeg offentliggør forud for hver lektion en forelæsningsnote, som fastholder indholdet af forelæsningen. Denne note gøres tilgængelig via WWW, og der linkes til den fra ugesedlen.

Forelæsningerne (og dermed forlæsningsnoterne) og lærebogen's kapitler er ikke knyttet tæt til hinanden. Forelæsningsnoterne er skrevet uafhængig af de forskellige OOP og Java lærebøger, der har været anvendt på kurset. Så forvent forskelle mellem stoffet's dækning i bogen og ved forlæsningerne.

Ca. en uge før hver forelæsning vil jeg offentliggøre en beskrivelse af den kommende lektion på WWW (ugeseddel). I vil også modtage en udskrift af ugesedledlen i jeres postboks, sammen med evt. opgaveark. Bemærk dog, at det altid er informationen på kurset's hjemmeside der er indeholder den autoritative information om kurset og dets enkelte lektioner, herunder opgaverne til øvelserne. Så vær sikker på altid at se på kurset's og lektionen's hjemmeside ved hver øvelsesgang.

Jeg forventer at vi aftaler en lidt hurtigere afvikling af kurset, end det fremgår af kalenderen. Konkret vil jeg forvente at der speedes up i 3. periode, så kurset kan være helt færdig i uge 49. Dette aftales mellem kursusholder, semesterkoordinator og de studerende på et senere tidspunkt.

Hjælpelærerer på kurset i D3 er David Søndergaard (david@nospam.dk).

I OMSWING er der to hjælpelærere: Ulrik Larsen (ulrikl@cs.auc.dk) og Casper Kjær (casper@cs.auc.dk)

Karin Lange, KL, kl@kom.auc.dk telefon 96 35 86 89 er sekretær for D3.

Jette Damkjær; tlf 8700, e-mail jette@control.auc.dk, lokale C3-213 er sekretær for OMSWING.

D3 grupperum: B1-201 samt B5-201,203,205,207,209,211,213 (B5 er den nye akustikfløj).

OMSWING har grupperum i C2-209 (tre grupper), C2-207 og C4-214 (hver én gruppe).


Kurt Nørmark

Genereret: Mandag 17. December 2001, 10:37:58
Genereret for: cs-unix

OOP hjemmeside     |     D3 hjemmeside     |     OMSWING hjemmeside
Dat1/Inf1 hjemmeside
Forelæsningsnoter     |     JDK API     |     JDK Tools     |     Java Tutorial
Java på Sun     |     Kurt Nørmark