Objekt-orienteret Programmering
Lektion 6


Emne
Operatorer, delegates og events

Operatorer og operatoroverloading. Delegates og events. Observer designmønstret.

Dato
Mandag 28.9.2009

Forelæsning
Klokken 14.30 - 16.15 i Auditoriet

Litteratur
Kapitel 21-24 af Object-oriented Programming in C# af Kurt Nørmark .
Du kan vælge mellem HTML og PDF versionen.

Øvelser
Øvelserne til denne lektion afholdes fredag 2.10.2009 klokken 12.30 - 14.15

  1. Exercise 6.3     (Finding and sorting elements in an array)
  2. Exercise 6.4     (How local are local variables and formal parameters?)
  3. Exercise 6.5     (Additional Die events)
  4. Exercise 6.2     (An interval overlap operation)
Det forventes ikke at alle studerende kan nå alle opgaverne. Alle bør idag nå igennem opgave 6.3 og 6.4, samt komme godt igang med opgave 6.5. Vi vender tilbage til opgave 6.2 i næste lektion.
Løs opgaverne i den angivne rækkefølge.

Referencer
Slides
Alle slides på Ún side


Kurt Nørmark

Genereret: Fredag 12. Februar 2010, 09:23:44
Programmeret af Kurt Nørmark med brug af LAML teknologi
Kurt Nørmarks Hjemmeside
Dat1
SW3