Objekt-orienteret Programmering
Lektion 5


Emne
Datatilgang, properties og metoder

Metoder, properties og indexers. Parametermekanismer.

Dato
Fredag 25.9.2009

Forelæsning
Klokken 14.30 - 16.15 i Auditoriet

Litteratur
Kapitel 17-20 af Object-oriented Programming in C# af Kurt Nørmark .
Du kan vælge mellem HTML og PDF versionen.

Supplerende læsning: Kapitlet Messages, Instances and Initialization fra bogen An Introduction to Object-oriented Programming af Timothy Budd.
(Dette er for de studerende der ønsker yderlig dybde. Dette bliver ikke OOP pensum).

Øvelser
Øvelserne til denne lektion afholdes mandag 28.9.2009 klokken 12.30 - 14.15

  1. Exercise 5.1     (A funny BankAccount)
  2. Exercise 5.2     (Point setters)
  3. Exercise 5.5     (Extending struct Double)
  4. Exercise 6.1     (Interval indexer)
  5. Exercise 5.3     (Passing references as ref parameters)
  6. Exercise 5.4     (Passing struct values as ref parameters)
Løs opgaverne i den angivne rækkefølge. Det er forventningen at alle mindst når at løse de tre førstnævnte opgaver.

Referencer
Slides
Alle slides på Ún side


Kurt Nørmark

Genereret: Fredag 12. Februar 2010, 09:23:44
Programmeret af Kurt Nørmark med brug af LAML teknologi
Kurt Nørmarks Hjemmeside
Dat1
SW3