Objekt-orienteret Programmering
Lektion 4


Emne
Klasser og objekter 2

Reference- og værdityper. Lighed og equals operationer i C#. Structs. Boxing og unboxing. Organisering af C# programmer. Introduktion til designmønstre. Singleton designmønstret.

Dato
Mandag 21.9.2009

Forelæsning
Klokken 14.30 - 16.15 i Auditoriet

Litteratur
Kapitel 13-16 af Object-oriented Programming in C# af Kurt Nørmark .
Du kan vælge mellem HTML og PDF versionen.

Øvelser
Øvelserne til denne lektion afholdes fredag 25.9.2009 klokken 12.30 - 14.15

  1. Exercise 4.1     (Equality of value types and reference types)
  2. Exercise 4.2     (Are playing cards and dice immutable?)
  3. Exercise 4.5     (Pyramid BankAccounts)
  4. Exercise 4.4     (Mutable and immutable Point objects with Move methods)

Brug højst 20 minutter på de to første opgaver. Brug dernæst tiden på opgave 4.5. Løs opgaverne i den givne rækkefølge.

Referencer


Kurt Nørmark

Genereret: Fredag 12. Februar 2010, 09:23:44
Programmeret af Kurt Nørmark med brug af LAML teknologi
Kurt Nørmarks Hjemmeside
Dat1
SW3