Objekt-orienteret Programmering
Lektion 13


Emne
Collection klasser

Generiske lister. Klasserne Collection<T> og List<T>. Kædede lister og klassen LinkedList<T>. Maps og dictionaris. Klassen Dictionary<T>. Oversigt over ikke-generiske collection klasser.

Dato
Mandag 2.11.2009

Forelæsning
Klokken 14.30 - 16.15 i Auditoriet

Litteratur
Kapitel 44-48 af Object-oriented Programming in C# af Kurt Nørmark .
Du kan vælge mellem HTML og PDF versionen.

Øvelser
Øvelserne til denne lektion afholdes fredag 6.11.2009 klokken 08.15 - 10.00

  1. Exercise 12.1     (Shuffle List)
  2. Exercise 12.4     (Explicit use of iterator - instead of using foreach)
  3. Exercise 12.5     (Using multiple interators)
  4. Exercise 12.3     (Switching from Dictionary to SortedDictionary)

Referencer
Slides
Alle slides på Ún side


Kurt Nørmark

Genereret: Fredag 12. Februar 2010, 09:23:44
Programmeret af Kurt Nørmark med brug af LAML teknologi
Kurt Nørmarks Hjemmeside
Dat1
SW3