Objekt-orienteret Programmering
Lektion 12


Emne
Generiske Typer og Metoder

Motivation for generiske typer. Generiske klasser. Constraints. Generiske interfaces, metoder og delegates.

Dato
Fredag 30.10.2009

Forelæsning
Klokken 10.15 - 12.00 i Auditoriet

Litteratur
Kapitel 41-43 af Object-oriented Programming in C# af Kurt Nørmark .
Du kan vælge mellem HTML og PDF versionen.

Øvelser
Øvelserne til denne lektion afholdes mandag 2.11.2009 klokken 12.30 - 14.15

  1. Exercise 11.3     (A generic Pair class)
  2. Exercise 11.4     (Comparable Pairs)
  3. Exercise 11.1     (Intersection, union, and difference: Operations on sets)
Opgave 11.4 bygger direkte oven på opgave 11.3. Start derfor med opgave 11.3 - brug 10-15 minutter på denne. I opgave 11.4 implementeres ComparablePair<T,U> som en subklasse af Pair<T,U>.

Referencer
Slides
Alle slides på Ún side


Kurt Nørmark

Genereret: Fredag 12. Februar 2010, 09:23:44
Programmeret af Kurt Nørmark med brug af LAML teknologi
Kurt Nørmarks Hjemmeside
Dat1
SW3