Objekt-orienteret Programmering
Lektionsbeskrivelser


Kursusgang Emne Beskrivelse
1
Mandag 7. September 2009
Introduktion til OOP
Praktisk introduktion til kurset. Fra struktureret programmering til objekt-orienteret programmering (baseret på et eksempel). I hvilken forstand har objekt-orienteret programmering et fortrin i forhold til struktureret programmering. Begreber og fænomener som baggrund for forståelse af klasser og objekter.
2
Mandag 14. September 2009
Introduktion til C#
Introduktion til og overblik over C#. C# i forhold til C. C# i forhold til Java. C# tools og IDEer.
3
Fredag 18. September 2009
Klasser og objekter 1
Klasser. Synlighed. Instans- og klassevariable. Det nuværende objekt. Instantiering af klasser. Konstruktorer.
4
Mandag 21. September 2009
Klasser og objekter 2
Reference- og værdityper. Lighed og equals operationer i C#. Structs. Boxing og unboxing. Organisering af C# programmer. Introduktion til designmønstre. Singleton designmønstret.
5
Fredag 25. September 2009
Datatilgang, properties og metoder
Metoder, properties og indexers. Parametermekanismer.
6
Mandag 28. September 2009
Operatorer, delegates og events
Operatorer og operatoroverloading. Delegates og events. Observer designmønstret.
7
Fredag 2. Oktober 2009
Programtest
White box test, black box test. Regressionstest. Unit test. Test af objekt-orienterede programmer. NUnit og C#.
8
Mandag 5. Oktober 2009
Specialisering, udvidelse og nedarvning
Specialisering af klasser. Udvidelse af klasser. Generelt om nedarvning. Nedarvning i C#. Statisk og dynamisk binding. Virtuelle operationer.
9
Mandag 19. Oktober 2009
Nedarvning og interfaces
Metodekombination. Abstrakte klasser. Interfaces. Designmønstre og teknikker der knytter sig til nedarvning.
10
Fredag 23. Oktober 2009
Exception Handling
Konventionel fejlhåndtering. Objekt-orienteret fejlhåndtering. Try-catch og throw i C#. Udbredelse af exceptions. Catch-throw-finally.
11
Mandag 26. Oktober 2009
Input og Output klasser
Streams. Binære og tekstuelle reader og writer klasser. Klasser for filer og kataloger. Serialisering.
12
Fredag 30. Oktober 2009
Generiske Typer og Metoder
Motivation for generiske typer. Generiske klasser. Constraints. Generiske interfaces, metoder og delegates.
13
Mandag 2. November 2009
Collection klasser
Generiske lister. Klasserne Collection<T> og List<T>. Kædede lister og klassen LinkedList<T>. Maps og dictionaris. Klassen Dictionary<T>. Oversigt over ikke-generiske collection klasser.
14
Fredag 6. November 2009
Programdokumentation
Interface dokumentation. XML dokumentation af C# programmer. Doxygen.
15
Mandag 9. November 2009
Kontrakter og Assertions
Assertions og kontrakter. Design by Contract. Pre- og postbetingelser. Klasseinvarianter. Kontrakter i forhold til nedarvning. Kontrakter og test.


Kurt Nørmark

Genereret: Fredag 12. Februar 2010, 09:23:41
Programmeret af Kurt Nørmark med brug af LAML teknologi
Kurt Nørmarks Hjemmeside
Dat1
SW3