Section 5 of the Life Program

\section{En simpel anvendelse af LifeVerden}
\label{simpel-hp}

Vi viser her en simpel anvendelse af vores abstrakte datatype. Vi
erklaerer verden V1 og V2, hvor V1 initialiseres passende, og
udskrives. Dernaest koerer spillet et trin, hvilket giver V2. V2
overtager V1's rolle, hvorpaa der itereres.

@o life-simple.pas 
@{Program life (input, output);
uses CRT, Dos;
var faerdig: Boolean;

@<LifeVerden ADT@>

Var V1,V2: LifeVerden;
begin (* hovedprogram *)
 @<Lav en start situation i V1@>;
 repeat
   PrintVerden(V1);
   NyGeneration(V1,V2);
   V1 := V2
 until @<faerdig@>
end. @}

Dette hovedprogram viser princippet i anvendelsen af LifeVerden; men
hovedprogrammet er for simpelt i praksis. Vi oensker dels lidt mere
kontrol over start initialiseringen og dels over hvordan verden skal
udvikle sig. Vi definerer derfor senere (afsnit \ref{hovedprogram})
et mere realistisk hovedprogram.

(Det er imidlertid muligt i Nuweb at generere mere end \'{e}n
programfil som output. Vi genererer derfor en simpel version af
programmet, foruden den egentlige version. Vi maa derfor lige
faerdiggoere detaljerne i ovenstaaende simple hovedprogram:

@d Lav en start situation i V1
@{LavTilfaeldigVerden(V1, xVerdenMax, yVerdenMax) @| @}

@d faerdig
@{false@| @}

Vi beslutter altsaa, at det simple program skal tage udgangspunkt i en
simpel verden, og koere indtil vi (brutalt) slaar det ned (med Ctrl
Break i Turbo Pascal).

)
 

 

Generated: 27. September 2000, 11:31:16