Opgaver i denne lektion              Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 8.2
Flere PPM funktioner


I denne opgave vil vi - trin for trin - tilføje nye nyttige funktioner, som arbejder på PPM billeder. De første er forholdsvis simple. De senere er lidt mere udfordrende. I en tidligere opgave genererede vi PPM billeder i en dobbelt for-løkke. I denne opgave er billedet tilgængelig i en passende datastruktur, som vi dog ikke har behov for at gå i dybden med på nuværende tidspunkt. Der findes en video som giver et oplæg til denne opgave.

Arbejdet vil basere sig på nogle allerede programmerede funktioner, som kan aflæse og sætte én pixel i et PPM billede. Du kan også tænke på en pixel som en farve.

Der findes en zip-fil, som indeholder alt det nødvendige for at komme igang. README filen giver anvisninger på hvordan du kan compilere programmerne.

Nogle af jer har allerede lavet lidt forarbejde, nemlig funktioner som arbejder med RGB pixels. Hvis dette ikke er filfældet indholder zip filen min version af pixel funktionerne.

Det anbefales først at læse ppm.h og det simple eksempel på anvendelse af nogle af funktionerne fra ppm.h. Denne anvendelse genererer dette billede.

Programmer nu følgende:

Arbejdet kan fortsættes med endnu flere primitiver, i forskellige retninger. Tegning af stiplede linier er en mulighed. Eller indnu mere ambitiøst (for de særligt inkarnerede) indsættelse af tegn (fra en bestemt font) i et ppm billede.


Der findes ingen løsning til denne opgave