Sammendrag
Datatyper
 

 

Emnet for denne lektion er datatyper. Efter en oversigt over typerne i C tager vi endnu et kig på heltal og flydende tal. Som noget nyt studerer vi enumerationtyper og typedefinition. Også mulighederne for at konvertere en type til en anden kommer vi omkring. Dernæst ser vi på scopebegrebet og storage classes i C. Vi ser dernæst overordnet og begrebsmæssigt på arrays, som er et eksempel på en sammensat datatype. Vi slutter af med en kort introduktion til abstrakte datatyper.
 

Start
Indholdsfortegnelse