Sammendrag 

 

Dette er et undervisningsmateriale om introducerende programmering i et imperativt sprog. Mere konkret er det et undervisningsmateriale om programmering i C.

Materialet blev oprindeligt udviklet i 2003 og 2004 i forbindelse med undervisningen på den teknisk naturvidenskabelige basisuddannelse ved Aalborg Universitet. Materialet er struktureret som et sæt af slides, der dannede basis for 10 forelæsninger i 'Programmering i C'. I 2004 blev materialet endvidere sammenskrevet til et mere traditionelt tekstbogsformat.

Undervisningsmaterialet revideres i 2010 forud for efterårssemestret, hvor materialet vil blive anvendt ved forelæsninger i kurset 'Imperativ Programmering'. I forbindelse med denne revision udgik den sammenskrevne lærbogsversion af materialet (fordi det var min vurdering at det ville være forvirrende både at basere kurset på en egenlig lærebog og på sammenskrvne slides).

Forud for efterårssemestret 2013 blev materialet reorganiseret til ialt 13 lektioner. Med dette er der netop ét sæt slides pr. lektion. Lektionerne om kontrolstrukturer og funktioner blev delt i to. Lektionerne om tegn og strenge blevet slået sammen til én lektion. Ligeledes blev lektionen om fejl og test indplaceret naturligt i materialet. Der blev også tilføjet nogle slides om eksamensopgaven.

 

Start