Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Structures i C (2) -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Eksempel: Bog structure -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Datastrukturer og Dataabstraktion - slide 10 : 35

Eksempel: Dato structure

En dato er en aggregering af dag, måned og år

Det er også muligt - redundant - at have felter for ugedag, ugenummer, mv.

struct date {
  weekday day_of_week;
  int day;
  int month;
  int year;
};

typedef struct date date;
dates.c
Et dato program med en funktion, date-before, der vurderer om en dato kommer før en anden dato.
Gå til opgave
Funktionen date_compare