Tilbage til slide -- Tastaturgenvej: 'u'  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'                structures/books-alt.c - En variation der allokerer de tre tekststrenge inde i struct book.Lektion 12 - slide 11 : 35
Program 2

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define TITLE_MAX 50
#define AUTHOR_MAX 40
#define PUBLISHER_MAX 20

struct book {
 char title[TITLE_MAX], author[AUTHOR_MAX], publisher[PUBLISHER_MAX];
 int publishing_year;
 int university_text_book;
};

typedef struct book book;

book make_book(char *title, char *author, char *publisher, 
        int year, int text_book){
 book result;
 strcpy(result.title, title); strcpy(result.author, author); strcpy(result.publisher, publisher); 
 result.publishing_year = year;
 result.university_text_book = text_book;
 
 return result;
}

void prnt_book(book b){
 char *yes_or_no;

 yes_or_no = (b.university_text_book ? "yes" : "no"); 
 printf("Title: %s\n"
     "Author: %s\n"
     "Publisher: %s\n"
     "Year: %4i\n"
     "University text book: %s\n\n",
     b.title, b.author, b.publisher, 
     b.publishing_year, yes_or_no);
}

int main(void) {
 book b1, b2, b3;

 b1 = make_book("Problem Solving and Program Design in C", "Hanly & Koffman", 
         "Pearson", 2010, 1);
 b2 = make_book("Pelle Erobreren", "Martin Andersen Nexoe",
         "Gyldendal", 1910, 0);

 b3 = b2;
 strcpy(b3.title, "Ditte Menneskebarn"); b3.publishing_year = 1917;

 prnt_book(b1); prnt_book(b2);  prnt_book(b3);

 printf("Sizeof(b1) = %d bytes\n", sizeof(book)); /* 120 bytes */
 
 return 0;
}