Tilbage til slide -- Tastaturgenvej: 'u'  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'                chars/number-in-base.c - Et C program der omregner et tal fra titalsystemet til et andet talsystem og udskriver resultatet.Lektion 10 - slide 10 : 51
Program 2

#include <stdio.h>
#define MAX_BASE_SUPPORTED 36

void print_in_base(int, int);

int main(void) {
 int i, n, base;

 printf("THIS PROGRAM CONVERTS DECIMAL NUMBERS " 
     "TO NUMBERS IN ANOTHER BASE (FROM 2 TO 36).\n\n");

 for (i = 1; i <= 5; i++){
  printf("Enter positive decimal number "
      "and number base (at least two): ");
  scanf(" %d %d", &n, &base);

  if ((n > 0) && (base >= 2) && (base <= MAX_BASE_SUPPORTED)){
   print_in_base(n, base); 
   printf("\n");
  }
  else
   printf("Illegal input. Try again\n");
 }
 
 return 0;
}

/* Convert the decimal number n to base and print the result */
void print_in_base(int n, int base){
 int ciffer;

 if (n > 0){
  ciffer = n % base;  /* find least significant ciffer */

  /* RECURSIVELY, find and print most significant ciffers */
  print_in_base(n / base, base); 

  /* print least significant ciffer */  
  if (ciffer >= 0 && ciffer <= 9)
   putchar('0' + ciffer);
  else if (ciffer >= 10 && ciffer <= MAX_BASE_SUPPORTED)
   putchar('a' + ciffer - 10);
  else putchar('?');
 } 
}