Tilbage til slide -- Tastaturgenvej: 'u'  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'                chars/int-read-1.c - En mere brugbar udgave med mulighed for fortegn og bedre linieafslutning.Lektion 10 - slide 9 : 51
Program 3

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int read_int();

int main(void) {
 int i, n = 0;

 for (i = 1; i <= 5; i++){
  printf("Enter an integer: ");
  n = read_int();
  printf("Decimal value: %d\n", n);
 }

 return 0;
}

int read_int(){
 int res = 0; char c; int sign = 1;

 /* Handle initial sign, if any */
 c = getchar();
 if   (c == '+')  {sign = 1; c = getchar();}
 else if (c == '-')  {sign = -1; c = getchar();}
 else if (isdigit(c)) {sign = 1;}
 else         {printf("Int read error"); 
            exit(EXIT_FAILURE);}

 /* Read digits - first char is ready in c*/
 while (isdigit(c)){
  res = res * 10 + (c - '0');
  c = getchar();
 }

 /* Read the rest of the line */
 while (c != '\n') c = getchar();

 return sign * res;
}