Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Quicksort (1) -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Quicksort (3) -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Rekursion - slide 24 : 27

Quicksort (2)

Vi viser først den overordnede quicksort funktion

Den viste udgave sorterer blot heltal

/* Sort the array interval a[from..to] */
void quicksort(element a[], index from, index to){
 index point1, point2;

 if (from < to){
  do_partitioning(a, from, to, &point1, &point2); 
  partitioning_info(a, from, to, point1, point2);
  quicksort(a, from, point1);
  quicksort(a, point2, to);
 }
}