Opgaver i denne lektion  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'  næste -- Tastaturgenvej: 'n'  Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 11.1
En Fibonacci funktion med huskeværk


Den rekursive fib funktion, som kan programmeres således

long fib(int n){
 long result;

 if (n == 0)
  result = 0;
 else if (n == 1)
  result = 1;
 else
  result = fib(n-1) + fib(n-2);

 return result;
}

lider af et alvorligt effektivitetsproblem. Hvert kald af fib(n) for n > 1 leder til to andre kald af fib. Mange af disse kald har allerede været udført en eller flere gange tidligere. Prøv f.eks. at danne dig et overblik over hvor mange gange fib(2) bliver kaldt når vi beregner fib(5).

Ideen i denne opgave er at huske på (lagre) værdien af fib(n), når den er beregnet første gang. Hvis vi efterfølgende kalder fib(n) igen, trækker vi værdien ud af lageret snarere end at genberegne fib(n) rekursivt. Denne teknik kaldes for memoisering. Her er det pseudoprogram vi har studeret:

long fib(long n){   /* working program: fib-memo.c - an exercise*/
 long result;
 
 Erklaer huskevaerk;

 if (n == 0)
  result = 0;
 else if (n == 1)
  result = 1;
 else if (Vi allerede har beregnet vaerdien en gang)
  result = den huskede vaerdi;
 else {
  result = fib(n-1) + fib(n-2);
  Husk paa vaerdien;
 }

 return result;
}

int main(void) {
 long i;

 for(i = 0; i < 100; i++)
  printf("Fib(%li) = %li\n", i, fib(i));
 
 return 0;
}

Modificer ovenstående versioner af fib, således at den lagrer værdien af fib(n) når udtrykket er beregnet. Og således at den udtrækker og returnerer en lagret værdi, i stedet for at gå i gang med en genberegning. Det er oplagt at allokere et array af element-typen long int til formålet. Overvej en anvendelse af en statisk lokal variabel!

Kald den oprindelige fib funktion og din nye variant af fib funktionen med n mellem 1 og 45, og vurder dermed effekten af memoiseringen.


Løsningen til denne opgave er pt. ikke frigivet