Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Rekursive funktioner [Section] -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Pointere til funktioner [Section] -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Mere om Funktioner - slide 12 : 21

Introduktion til rekursive funktioner

Rekursive funktioner er nyttige når et problem kan opdeles i delproblemer, hvoraf nogle har samme natur som problemet selv

En rekursiv funktion kalder sig selv

fak-prog.c
Et program med en rekursivt defineret fakultetsfunktion.
fak-prog-iter.c
Et tilsvarende program med en iterativ fakultetsfunktion.
fak-prog-output
Output fra ovenstående programmer.
root-rek.c
En rekursiv version af funktionen findRootBetween.
root.c
Den iterative version af funktionen findRootBetween - for reference .
root-rek.c
Hele rodsøgningsprogrammet.

I hvert rekursivt kald afsættes der plads til nye parametre og nye lokale variable.

Vi vender tilbage til rekursion i en senere lektion