Opgaver i denne lektion  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'        Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 6.4
En funktion som kalder en anden funktion flere gange


Skriv en funktion multi_apply med tre parametre:

 1. En funktion f fra double til double. f er en pointer til en funktion.
 2. Et heltal n der angiver hvor mange gange f skal kaldes.
 3. En double s, som angiver den værdi som f bliver kaldt på første gang (i det 'inderste' kald).

multi_apply(f, n, s) skal beregne og returnere f(f( ... f(s))), hvor f kaldes n gange.

Eksempelvis - og mere konkret - skal

 multi_apply(f, 4, 16.0)

beregne og returnere f(f(f(f(16.0)))).

Afprøv f.eks. dit program hvor den aktuelle første parameter til multi_apply er

 double half(double x){
  return x/2;
 }

på følgende måde

 multi_apply(half, 4, 16.0)

Hvilken værdi forventer du at se fra dette kald?

Som en variant af ovenstående kan du overveje at programmere multi_apply_2 med følgende fire parametre:

 1. En funktion f fra double til double
 2. En funktion g fra double til double
 3. Et heltal n der angiver hvor mange gange f og g skal kaldes
 4. En double s, som angiver den værdi som g bliver kaldt på første gang (i det 'inderste' kald).

multi_apply_2(f, g, n, s) skal beregne og returnere (f (g (f (g ... (f (g s)))))), hvor både f og g kaldes n gange.

Eksperimenter med forskellige kald af multi_apply_2.


Løsning