Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Eksamensworkshop [Section] -- Tastaturgenvej: 'p'    Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Input/Output og Filer - slide 43 : 43

Programmer
data.txt
En tekstfil med data om store danske byer.
0.c
En første begyndelse - filåbning og lukning.
1.c
Læser byerne - og skriver dem ud på simpel vis.
2.c
Variant der indlæser linje for linje i tekststreng.
3.c
Forenkling af det forrige program - læser stadig hver linje ind i tekststreng.
4.c
Indlæser data i array af structs - og udskriver disse med print_town funktion.
5.c
Illustrerer forkert kopiering af tekststreng.
6.c
Udbedrer problemet - indfører strcpy.
7.c
Forberedelse til dynamisk lagerallokering - tæller byerne.
8.c
Indfører dynamisk lagerallokering til byerne.
9.c
Sorterer byerne primært alfabetisk efter regionsnavn, sekundært efter population.
10.c
Indfører struct region - og initialiserer disse fra byerne - baseret på array af regionsnavne.
11.c
Som ovenstående - men finder regionerne fra byerne.
12.c
Sorterer regionerne efter to kritierer (antal store byer, alfabetisk efter regionsnavn).