Opgaver i denne lektion        næste -- Tastaturgenvej: 'n'  Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 13.4
Tynde matricer


En vilkårlig matrix kan generelt repræsenteres på en tekstfil, med én linje pr. række. Første linje kan angive antallet af rækker og søjler i matricen (altså to heltal). I denne opgave kalder vi dette for den generelle tekstfil repræsentation af vilkårlige matricer.

En tynd matrix er et array af to dimensioner, hvor mange af elementerne er nul.

I denne opgave vil vi skrive et program der undersøtter en speciel tekstfil repræsentation af tynde matricer på tekstfiler, som i visse tilfælde fylder mindre end den generelle repræsentation af matricer på tekstfiler. I den nye repræsentation skal den første linje af tekstfilen indeholde dimensionerne af matricen - to heltal - antal rækker og antal søjler. Hver af de efterfølgende linjer indholder tre tal: Rækkenummer, søjlenummer, og et tal fra matricen (som ikke er nul). Om nødvendigt kan man gøre sig antagelser om rækkefølgen af linjer i den specielle tekstfil repræsentation.

Skriv først en funktion som læser en matrix fra den generelle repræsentation på en tekstfil, og som udskriver den specielle tynde repræsentation på en ny tekstfil.

Skriv dernæst en funktion som løser det omvendte problem: Læsning af en tynd matrix fra en tekstfil og skrivning af en tilvarende matrix på generel form på en anden tekstfil.

Som et eksempel svarer følgende generelle tekstfil repræsentation af matricen

4 3
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 0.0
2.0 0.0 0.0
0.0 3.0 0.0

til følgende specielle tekstfil repræsentation af matricen - som er en tynd matrice

4 3
1 3 1.000000
3 1 2.000000
4 2 3.000000

Denne opgave svarer til opgave 4 side 679 i 6. udgave af lærebogen


Løsningen til denne opgave er pt. ikke frigivet