Sammendrag
Input/Output og Filer
 

 

I denne lektion beskriver vi filbegrebet og de forskellige operationer på filer. Vi slutter af med en diskussion af hvordan structures can udskrives på filer og indlæses fra filer.
 

Start
Indholdsfortegnelse