Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Beregning af sammensatte udtryk -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Associering af operatorer -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Introduktion til C - slide 14 : 24

Prioritering af operatorer

En simplificeret operator prioriterings tabel med de mest anvendte operatorer.

Udtryk som bruger operatorer fra et højt niveau beregnes før udtryk med operatorer fra et lavere niveau.

Niveau Operatorer
15 +unary      -unary
13 *      /      %
12 +      -
10 <      <=      >      >=
9 ==      !=
5 &&
4 ||
Operator Prioritering
Modulo Operatoren