Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Assignment til variable -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Typer i C -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Introduktion til C - slide 6 : 24

Initialisering

Variabel bør eksplicit tildeles en startværdi i programmet

Ved initialisering forstås tilskrivning af en startværdi til en variabel

students2.c
En variation af programmet fra forrige slide.
students3.c
Et program med en uinitialiseret variabel.
students3-output
Muligt program output.

Hvis man undlader at initialisere variable i et C program risikerer man at der opstår tilfældige fejl, når man kører programmet

Eksplicit initialisering foretrækkes altid frem for evt. implicit initialisering til en default værdi