Opgaver i denne lektion  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'  næste -- Tastaturgenvej: 'n'  Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 1.4
Mac OS X: Installation of GCC


Hvis du gennemgår denne opgave kommer du godt i gang med gcc fra en command prompt på en Mac

I dette kursus anbefaler vi at du oversætter C programmer ved eksplicit at kalde en C compiler fra en kommando prompt (shell).

Vi anbefaler at Mac OS X brugere installerer programmerne GCC (Gnu compiler collection) og GDB gennem pakkehåndteringsystemet Homebrew. Homebrew er et pakkehåndteringsystem til Mac OS X der automatisere installationen af mange forskellige programmer, her i blandt GCC og GBD. Du kan læse mere om Homebrew på hjemmesiden http://brew.sh/.

Bemærk at denne opgave kun er relevant hvis du kører Mac OS X 10.6 eller nyere, og du ønsker at installere GCC og GDB gennem pakkehåndteringsystemet Homebrew.

Der er lavet en video (uden lydspor) der viser installationen.

Først installeres Homebrew på Mac OS X:

 1. Åben programmet Terminal, det kan ligger under Applications -> Utilities -> Terminal
 2. Kopier den følgende kommando fra http://brew.sh/ over i Terminal vinduet og afslut med enter:
  ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
 3. Du vil nu bliver informeret om at xcrun behøver Command Line Developer Tools, til dette klikker du Install og dernæst Agree
 4. Når installationen er færdig klikker du Done og vinduet lukkes.
 5. Herefter fortsætter du installation af Homebrew ved at trykke enter i Terminal vinduet, og dernæst indtaste dit kodeord efterfulgt af enter.
 6. Når installationen melder Installation Succesful! er Homebrew installeret og du kan gå videre til installationen af GCC og GDB.

Derefter installer GCC og GDB gennem Homebrew på Mac OS X:

 1. Åben programmet Terminal, det kan ligger under Applications -> Utilities -> Terminal
 2. Kopier den følgende kommando over i Terminal vinduet og afslut med enter: brew tap homebrew/dupes
 3. Kopier den følgende kommando over i Terminal vinduet og afslut med enter: brew install gcc gdb
 4. GCC og GDB kan herefter køres i Terminal vinduet med kommandoerne gcc-versionummeret, hvilket på nuværende tidspunkt er gcc-5, og gdb

NOTE 1: På Mac OS X skal GDB køres med ekstra rettigheder, dette gøres med kommandoen sudo gdb.

NOTE 2: Kommandoen gcc i de nyeste udgaver af Mac OS X starter ikke GCC men derimod programmet Clang, der er en alternativ C compiler til GCC. Du kan se hvilken af de to programmer der blive kaldt på dit system med kommandoen gcc -v der printer versions information i Terminal vinduet.

Tak til Søren Kejser Jensen for formuleringen af denne opgave.


Der findes ingen løsning til denne opgave