Sammendrag
Kursusintroduktion
 

 

Dette er første lektion af slides til kurset 'Imperativ Programmering' på Datalogi og Software uddannelserne ved Aalborg Universitet. Vi starter med nogle slides i kategorien 'Kursusintroduktion' som beskriver praktiske forhold.
 

Start
Indholdsfortegnelse