Opgaver i denne lektion  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'  næste -- Tastaturgenvej: 'n'  Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 2.5
Uger, dage, timer, minutter og sekunder


Skriv et C program, som indlæser et helt antal sekunder og som omregner dette tal til uger, dage, timer, minutter og sekunder på sædvanlig vis. Programmet skal udskriver antallet af uger, dage, timer, minutter og sekunder på skærmen.

Mere præcist skal de omregnede sekunder være i intervallet 0..59, de omregnede minutter skal være i intervallet 0..59, de omregnede timer skal være i intervallet 0..23, de omregnede dage i intervallet 0..6. Ugetallet kan være vilkårligt stort.

Målet med opgaven er primært at træne dig i brugen af % operatoren - rest operatoren ved heltalsdivision. Sekundært sætter opgaven fokus på symbolske konstanter og simpel brug af scanf og printf.

Her er eksempler på input og ønsket output:


Løsning