Opgaver i denne lektion  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'        Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 2.2
Anvendelse af assignments


Denne opave er lavet med det formål at du/I selv skal få styr på nogle forhold omkring assignments i C.

Se på følgende program:

#include <stdio.h>

int main(void) {

 int v = 8, w = 5,
   r, s;
  
 r = v = w;   /* Forklar denne */

 r = v + w;   /* Forklar denne */

 r + v = w;   /* Forklar denne */

 r + (v = w);  /* Forklar denne */

 return 0;
}

Forsøg på at forklare hver af de fire midterste programlinier, hvor de indgår et assignment. Skriv - i en kommentar efter hver line - de forventede værdier af v, w og r.

Undersøg om der er nogle af linierne, der giver problemer i forhold til compilering. Forklar i så fald hvilke problemer der opstår (og udkommenter disse linier, så du kan komme videre i opgaven).

Indsæt en passende printf kommando af v, w og r efter hvert assignment, som gerne skulle bekræfte de værdier af variablene, som du/I har forudsagt.


Løsning