Tilbage til slide -- Tastaturgenvej: 'u'        næste -- Tastaturgenvej: 'n'          functions/gcd-prog-1.c - Et program der beregner største fælles divisor med en funktion.Lektion 5 - slide 22 : 30
Program 1

#include <stdio.h>

int gcd(int, int);

int main(void) {
 int i, j, small, large;
 
 printf("Enter two positive integers: ");
 scanf("%d %d", &i, &j);

 small = i <= j ? i : j;
 large = i <= j ? j : i;
 
 printf("GCD of %d and %d is %d\n\n", i, j, gcd(large, small));
 
 return 0;
}

int gcd(int large, int small){
 int remainder; 
 while (small > 0){
  remainder = large % small;
  large = small;
  small = remainder;
 }
 return large;
}