Opgaver i denne lektion  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'  næste -- Tastaturgenvej: 'n'  Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 5.3
Goldbachs Formodning


Goldbachs formodning udtrykker en påstand om at alle lige heltal større end to er summen af to primtal. Denne formodning er hverken bevist eller modbevist. I denne opgave vil vi beskæftige os med følgende variation af påstanden:

Skriv et program der beviser denne formodning for alle lige heltal mellem to givne grænser. Eksempelvis for alle lige heltal mellem 7 og 2.000.000. Hvis du er i stand til at finde et modeksempel, er berømmelsen måske lige om hjørnet...

Det foreslås at funktionen is_prime fra en tidligere opgave bruges ved løsningen af denne opgave.

Det er for stor en mundfuld at løse dette problem uden opdeling i mindre delproblemer. Det foreslås derfor at I skriver en funktion, som undersøger påstanden for et bestemt lige heltal, n. Denne funktion kan så kaldes for alle lige heltal n mellem f.eks. 7 og 2.000.000.

Hint: Når I skal bevise påstanden for et tal, n, anbefales det at gennemløbe alle mulige summer (n-i) + i, og dermed undersøge om I kan finde et i så både n-i og i er ulige primtal.

Hvis I bliver hurtigt færdige med denne opgave bedes I se på den variant, der på Wikipedia beskrives som Goldbach's weak conjecture.

Som en anden udfordring, kan det være interessant at se alle mulige summer- ikke kun den første. Eller denne variant: Hvilket af de testede tal har det største antal opløsninger?

Denne opgave stammer fra bogen C by Dissection - anvendt med tilladelse fra forlaget.


Løsningen til denne opgave er pt. ikke frigivet